Σάββατο, 23 Απριλίου 2011

κ οποιος καταλαβε...

You're such a dirty whore

You're such a dirty whore

You're such a fucking slut

You're a filthy slut

You're my fuck toy

You're a fucking toy

You'll get what you deserve
That's fucking beautiful

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου