Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Style

It's not about the clothes.Fuck that shit.It's about the elegance,the sense of style,the attitude,the way your clothes make you feel,the way the fit in your mood.It's about the shine in your eyes,the way you pose,the air around you,your perfume,your inner shine.The way you walk,talk,think,and act.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου