Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

No one will ever save you, no kisses are too deep
No cross will give you answers, or satisfy your needs
No faith will give you pleasure, that takes away the pain
But hate will give you meaning, and make you feel again

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου